Sotkamo SilverKatso yrityksen ständin sijainti: 122
www.silver.fi


Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Suomessa Kainuun alueella.

Sotkamo Silver tukee maailmanlaajuista kehitystä kohti vihreän siirtymän teknologioita ja tuottaa sen tarvitsemia metalleja vastuullisesti ja paikallisia sidosryhmiä huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Kainuun Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi myös kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Malmit jalostetaan rikasteiksi, jotka myydään toimitussopimuksen mukaisesti sulatoille. Lisäksi Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin hopeakaivoksen lähialueella Kainuussa.

Yhtiön vahvuutena on kaivostoiminnan osaamisen ja operatiivisen toiminnan monistettavuus kestävällä ja vastuullisella tavalla myös uusiin hankkeisiin. Sotkamo Silver tekee yhteistyötä arvoketjun luotettavien kumppanien kanssa ja on sitoutunut toimimaan vastuullisesti.

Sotkamo Silver -konserni koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä ja sen täysin omistamasta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver on listattu NGM Main Regulated Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. Osakkeenomistajia Sotkamo Silverillä on noin 20 000, joista noin 80 % on Suomesta.


Toimiala

Kaivos

Henkilöstön määrä

50

Avoimet paikat

https://www.silver.fi/fi/toihin-meille

Suuntautuminen

Geologia, kaivos- ja rikastustekniikka, luonnontieteet ja ympäristötekniikka

Tutkinto-ohjelmavaatimus

 • Kaivos- ja rikastustekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemia
 • Geotieteet
 • Energiatekniikka ja kiertotalous (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Haetut vuosikurssit

  • 3
  • 4
  • 5
  • n
  • Haetut työpaikkojen tyypit

   • Harjoittelu
   • Kesätyö
   • Diplomityö / Lopputyöpaikka
   • Vakituinen täysipäiväinen
   • Työskentelytavat

    • Työskentely toimipisteellä
    • Hybridimalli