Opiskelijakysely


Millä alalla opiskelet?

Arkkitehtuuri
Kaivos- ja rikastustekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Lääketieteen tekniikka
Tietotekniikka
Tietojenkäsittelytiede
Fysiikka
Kemia
Matematiikka
Geotieteet
Taloustiede
Informaatioteknologia (AMK)
Agrologi (AMK)
Liiketalous (AMK)
Energiatekniikka ja kiertotalous (AMK)
Konetekniikka (AMK)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
Talotekniikka (AMK)
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Muu, mikä:

Millaisia työtehtäviä etsit tapahtumassa?

Kesätyö
Lopputyö
Kokopäivätyö
Muu, mikä:

Hyödyttikö tapahtuma sinua työnhaussa?

Kyllä
Ei

Millä tavoin hyödyit tai et hyötynyt tapahtumasta? Voit tarkentaa vastaustasi?Missä kanavissa seurasit tapahtumaan liittyvää tiedotusta?

www.pestipaivat.fi
Instagram
Facebook
LinkedIn
Julisteet ja mainokset yliopistolla
Sähköposti
Muu, mikä

Oliko tapahtumasta saatavilla tarpeeksi tietoa?

Kyllä
Ei

Voisiko tiedotusta mielestäsi parantaa? Miten?Kuinka arvioisit tapahtuman käytännön järjestelyitä?

Tyytymätön Erittäin tyytyväinenMuuta palautetta Pestipäivät-tapahtumaan liittyen?


Tiesitkö, että Pestipäivät järjestää Teekkarilupi Oy ja tekniikan opiskelijat?

Kyllä
Ei

Mikäli Pestipäivät järjestettäisiin muualla kuin yliopistolla (esimerkiksi Ouluhalli), osallistuisitko yhtä todennäköisesti?

Kyllä
Ei

Hyödynsitkö Pestipäivien yritystietokantaa ennen tapahtumaa tai sen aikana?

Kyllä
Ei


Jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan, täytä sähköpostiosoitteesi

(Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja otamme voittajaan yhteyttä sähköpostitse, osoitetta ei yhdistetä vastauksiin)