<<     previous next     >>

Uranoste 2015-2017

Contact Information

Uranoste 2015-2017
Isokatu 28 TO 7
90100 Oulu

info(a)uranoste.fi
Puh. 045 - 2373 206

Uranoste 2015-2017

www.uranoste.fi

Uranoste 2015-2017 -hankkeen ydintoimintaa ovat sisällöltään kattavat urahallintaa ja työelämää koskevat koulutukset ja webinaarit sekä Uranostajat-työnhakuryhmät. Keskeisen kohderyhmän muodostavat korkeakoulutetut sekä loppuvaiheen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat.

Urahallinta- ja työelämäkoulutukset ovat pääsääntöisesti kestoltaan puolipäiväisiä tilaisuuksia, joissa osallistujia koulutetaan aktiiviseen työnhakuun muiden muassa ansioluettelojen ja työhakemusten laatimisessa, työhaastatteluihin valmistautumisessa, sosiaalisen median hyödyntämisessä, omien vahvuusalueiden kartoittamisessa, omien verkostojen hyödyntämisessä, kommunikaatiotaidoissa sekä yleisessä työelämätietoisuudessa.

Koulutuksia pitävät urahallinnan ja rekrytoinnin ammattilaiset sekä hankkeen taustalla olevien ammattijärjestöjen asiantuntijat. Myös Oulun yliopisto on yksi Uranosteen rahoittajista.

* * * * * *

The goal of the Uranoste 2015-2017 project is to improve employment and networking in the field of commerce and technology. In addition to the unemployed, also those who are currently working or about to graduate may take part in the Uranoste project. The target group consists mainly of engineers either with or without a university level degree, Masters of Economic Sciences, Bachelors of Business Administration, and Masters of Art.

The project itself is based on different forms of education, both on-site courses and webinars, including such as CV workshops, job interview coaching sessions, professional networking in the social media, communication and management orientated lectures. The aim is to increase the professional skills and job hunting know-how of the target group.

Attn. - Most of our courses are in Finnish, but we also have some sessions and webinars in English, on f. ex. creating impressive job applications, preparing for job interviews and LinkedIn.

Field of Operation

Työnhakukoulutukset ja työelämäosaaminen

Offices in Finland

Oulu

Turnover of the Company

Non-profit

Personnel

3

Open Positions

-

Degree Programme

KO, PO, YMP, SO, CSE, TUTA, TOL, TAL, FM

Year of Study

4, 5, n

Specialization

Other Relevant Information

Application

Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta    Teekkariyhdistys